Skip to content
mapa & GPS poloha předpověď počasí
<i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i><span title="Joachim Harbeck/photocompany">Joachim Harbeck/photocompany</span>
Joachim Harbeck/photocompany

Poznámky k ochraně dat

1. Přehled o ochraně osobních dat

Všeobecná ustanovení

Následující příklady Vám mají ilustrovat, co se stane s Vašimi daty, pokud navštívíte tuto web stránku. Osobní data jsou údaje, která se vztahují k Vaší osobě. Podrobné informace k tematice ochrany osobních dat naleznete v níž umístěném prohlášení o ochraně.

Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na našem webu?

Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Kontakt na něj naleznete v tiráži tohoto webu.

Jak se k nám dostanou Vaše data?

Vaše údaje se k nám dostávají tak, že nám je sdělíte. Jedná se např. o data, která vyplníte v kontaktním formuláři.

Ostatní data se k nám dostanou při návštěvě našeho webu prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technická data např. o internetovém vyhledávači, operačním systému či době strávené na webové stránce). Sběr těchto dat se děje automaticky, jakmile se dostanete na naši webovou stránku.

K čemu používáme Vaše data?

Část dat se používá k bezchybnému provozu webové stránky. Jiná část slouží k analýze spotřebního chování.

Jaká práva máte ohledně Vašich dat?

Máte právo kdykoliv požádat zdarma o informace o původu, zpracovateli a účelu ukládání Vašich osobních údajů. Máte také právo, aby na požádání byla tato data opravena, zablokována či vymazána. Můžete nás kdykoliv kontaktovat na uvedené adrese pokud máte další dotazy ohledně ochrany soukromí a osobních dat. Máte samozřejmě i právo obrátit se se stížností na odpovídající regulační úřad.

Nástroje pro analýzu dat a nástroje třetích stran

Při návštěvě našeho webu mohou být sbírány statistické údaje o Vašem surfovacím chování na stránce. To se děje především s využitím cookies a tzv. analytických programů. Analýza prohlížecího chování je většinou anonymní, není možné Vás vystopovat. Tuto analázu můžete zamítnout pokud nebudete používat určité nástroje. Detailní informace k tomuto naleznete v následujícím prohlášení o ochraně dat.

Tuto analýzu můžete odmítnout. O této možnosti Vás budeme informovat v následujícím prohlášení o ochraně dat.

2. Všeobecná ustanovení a povinné informace

Ochrana osobních dat

Provozovatel těchto webových stránek bere ochranu Vašich dat vážně. Osobní data spravujeme diskrétně a dle platných zákonných norem a dle prohlášení o ochraně dat.

Pokud používáte tuto webovou stránku, dochází ke sběru osobních dat. Osobní data jsou data, díky nímž je možné Vás identifikovat. Předložené prohlášení o ochraně dat pojednává o tom, jaká data sbíráme a k čemu je používáme. Dále pojednává i o tom, jak a k jakém účelu jsou data použita.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při emailové komunikaci) může vykazovat mezery. Bezchybná ochrana dat před třetími stranami není možná.

Odkaz na zodpovědnou instituci:

Odpovědnou institucí pro zoracování dat na této webové stránce je:

Koordinační místo labské stezky - jih
c/o Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.
Bahnhofstraße 21
01796 Pirna

Obchodní ředitel: Tino Richter
odpovědná osoba za obsah: Mandy Krebs
registrován u obchodní soudu Drážďany: VR 20234 · U.St.-Id-Nr: DE186535915

Telephone: +49 3501 470141
Email: sued@elberadweg.de

Odpovědné místo je fyzická a právnická osoba, jež sama nebo spolu s ostatními rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních dat (např. jménech, e-mailových adresách)

Odvolání souhlasu se zpracováním dat

Mnoho postupů při zpracování Vašich osobních dat je možných jen za Vašeho výslovného souhlasu. Již udělený souhlas se zpracováním osobních dat můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí oznámení zaslané na naši e-mailovou adresu. Zákonnost zpracování dat až do jejiho odvolání zůstává v platnosti.

Odvolání souhlasu se zpracováním dat

V případě prohřešků spojených s porušením ochrany dat má postižený/á právo na stížnost u příslušných dozírajících úřadů, kterými jsou v případě ochrany osobních dat v Německu zemský zmocněnec ve spolkový zemi, kde sídlí naše společnost. Seznam zmocněnců naleznete zde: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo, aby data, která zpracováváme automaticky či na zadání třetí strany Vám byla poskytnuta ve srozumitelném formátu. Pokud byste požadoval/a předání dat na zvolenou odpovědnou osobu, toto provedeme v případě, že je to technicky možné.

SSL- resp. TLS zakódování

Tato webová stránka používá z bezpečnostnéch důvodů a pro přenos důvěrných informací jako např. objednávky či poptávky, které nám zašlete, SSL- či TLS zakódování.

Pokud je aktivováno SSL- nebo TLS zakódování, nemouhou být data, které nám posíláte, přečtena třetí stranou.

Informace, zablokování, vymazání dat

V rámci platných zákonných norem máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o Vašich osobních, uložených datech, jejich původu a příjemci stejně jako o účelu jejich zpracování a případně právo na opravu, zablokování či vymazání těchto dat. Ostatní dotazy ke zpracování osobních zodpovíme prostřednictvím kontaktní adresy uvedené v tiráži.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Odmítáme využití kontaktních údajů uvedených v tiráži k zasílání nevyžádané reklamy a infomateriálů. Provozovatel této webové stránky si ponechává právo na podniknutí právních kroků v případě zasílání reklamních informací jako např e-mailových spamů apod.

3. Zmocněnec pro ochranu dat

Zákonem stanovený zmocněnec pro ochranu dat

Pro naši společnost jsme ochranou dat zplnocnili zmocněnkyni.

Carina Thomas
ditpro GmbH & Co. KG
Stammsitz Dresden
Würzburger Straße 14, Haus B
01187 Dresden

Telephone: +49 351 8966690-0
Email: dsb@datenschutzaussachsen.de

4. Sběr dat na naší webové stránce

Cookies

Internetové stránky používají částečně i tzv."cookies" Ty na Vašem počítači nemohou napáchat žádné škody a ani neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla pro Vás uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Coolkies jsou malé textové databáze fungující ve Vašem počítači v rámci internetového vyhledávače.

Většina používaných cookies jsou tzv. "session-cookies". Po návštěvě webu jsou automaticky vymazány. Jiné cookies zůstávají uloženy v počítači dokud je nesmažete. Tento typ cookies nám umožňuje rozpoznat Váš vyhledávač při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby Vás informoval o přítomnosti cookies a použití cookies umožnil jen v jednotlivých případech nebo aby aktivoval automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies ale může být omezena funkčnost webové stránky.

Cookies jsou zapotřebí k provedení některých elektronických komunikačních úkonů nebo k přípravě žádaných funkcí (např. pro použití nákupního koše), jsou ukládány na základě čl. 6 ods. 1 lit. f DSGVO německého zákona o ochraně osobních dat. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybný a optimalizovaný chod služeb. Pokud jsou uchovávány i jiné typy cookies (např. cookies k analýze Vašeho "surfovacího" chování), jsou součástí prohlášení o ochraně dat.

Data ze serveru

Provider stránek sbírá a automaticky ukládá informace v tzv. data server-logu, který automaticky přesměrovává Váš prohlížeč na náš web. Jsou to:

  • typ prohlížeče a jeho verze
  • použitý operační systém
  • Referrer URL
  • host name kontaktovaného počítače
  • čas kontaktování serveru
  • IP adresa

Spojení těchto dat s jinými daty se neprovádí.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO německého zákona o ochraně dat, jež povoluje zpracování dat k plnění smlouvy nebo smluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nás budete s dotazem kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, zůstanou tato data u nás uložena. Tato data ale nebudeme bez Vašeho souhlasu předávat dále.

Při objednávce brožur poskytneme data o objednavateli přímo jejich vydavateli brožur (např. TIC), který Vám materiály zašle a uloží si Vaše data.

Zpracování dat z formuláře podléhá výhradně Vašemu souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO německého zákona o ochraně dat). Váš souhlas můžete kdykoliv odejmout. Pokud si to nebudete přát, oznamnte nám to e-mailem.

Vámi uvedené údaje z kontaktního formuláře zůstanou uloženy u nás, do doby než si budete přát jejich vymazání či do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním dat nebo kdy skončí důvod pro uchování dat (např. po ukončení vaší objednávky). Nutné právní ustanovení - obzvláště pak ukládací lhůty - zůstavají nedotčené.

Objednávkový formulář pro prospekty a informační materiály

Zpracováváme osobní data dle Vámi udaných údajů (prostřednictvím objednávacího formuláře) pro účely zdůvodnění a provedení rozesílky různými partnerskými turistickými organizacemi. Vaše osobní údaje zpracováváme tak, abychom byli schopni zajistit rozesílku požadovaných materiálů v souladu s pravidly GDPR. Vyplněním formuláře nás zplnomocňujete k tomu, abychom Vaše údaje mohli zprostředkovat našim partnerům. Veškerá Vámi poskytnutá data po rozesílce jak my, tak naši partneři smažeme.

5. Analytické nástroje a reklama

Google analytics

Tato webová stránka používá služeb Google Analytics. Poskytovatelem služeb je společnost: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používají tzv. "Cookies". Jsou to textová data, která jsou uložena va Vašem počítači a slouží k analýze prohlížení Vašeho webu. Informace posbírané cookies o používání Vašeho webu se většinou přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání nástrojů "Google-Analytics-cookies" se řídí čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO německého zákona o ochraně dat. Provozovatel webu má oprávněný zájem na analýze spotřebního chování uživatelů sloužící k optimalizaci nabídky a reklamy.

Anonymizace IP adres

We have activated the IP anonymization feature on this website. Your IP address will be shortened by Google within the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area prior to transmission to the United States. Only in exceptional cases is the full IP address sent to a Google server in the US and shortened there. Google will use this information on behalf of the operator of this website to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity, and to provide other services regarding website activity and Internet usage for the website operator. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with any other data held by Google.

Browser plugin

You can prevent these cookies being stored by selecting the appropriate settings in your browser. However, we wish to point out that doing so may mean you will not be able to enjoy the full functionality of this website. You can also prevent the data generated by cookies about your use of the website (incl. your IP address) from being passed to Google, and the processing of these data by Google, by downloading and installing the browser plugin available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Objecting to the collection of data

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set to prevent your data from being collected on future visits to this site: Disable Google Analytics.

For more information about how Google Analytics handles user data, see Google's privacy policy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Outsourced data processing

We have entered into an agreement with Google for the outsourcing of our data processing and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics.

Demographic data collection by Google Analytics

This website uses Google Analytics' demographic features. This allows reports to be generated containing statements about the age, gender, and interests of site visitors. This data comes from interest-based advertising from Google and third-party visitor data. This collected data cannot be attributed to any specific individual person. You can disable this feature at any time by adjusting the ads settings in your Google account or you can forbid the collection of your data by Google Analytics as described in the section "Refusal of data collection".

Google AdWords and Google Conversion Tracking

This website uses Google AdWords. AdWords is an online advertising program from Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").

As part of Google AdWords, we use so-called conversion tracking. When you click on an ad served by Google, a conversion tracking cookie is set. Cookies are small text files that your internet browser stores on your computer. These cookies expire after 30 days and are not used for personal identification of the user. Should the user visit certain pages of the website and the cookie has not yet expired, Google and the website can tell that the user clicked on the ad and proceeded to that page.

Each Google AdWords advertiser has a different cookie. Thus, cookies cannot be tracked using the website of an AdWords advertiser. The information obtained using the conversion cookie is used to create conversion statistics for the AdWords advertisers who have opted for conversion tracking. Customers are told the total number of users who clicked on their ad and were redirected to a conversion tracking tag page. However, advertisers do not obtain any information that can be used to personally identify users. If you do not want to participate in tracking, you can opt-out of this by easily disabling the Google Conversion Tracking cookie by changing your browser settings. In doing so, you will not be included in the conversion tracking statistics.

Conversion cookies are stored based on Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior to optimize both its website and its advertising.

For more information about Google AdWords and Google Conversion Tracking, see the Google Privacy Policy: https://www.google.de/policies/privacy/.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

6. Plugins and tools

YouTube

Our website uses plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.

If you're logged in to your YouTube account, YouTube allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

YouTube is used to help make our website appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of YouTube under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7. Online marketing and affiliate programs

Amazon affiliate program

The site operators participating in the Amazon EU partner program. Our pages contain advertisements and links to the sites run by amazon.de through which we can earn referral fees. Amazon uses cookies to trace the origin of the orders. As a result, Amazon can detect that you clicked the affiliate link on our website.

The storage of Amazon cookies is based on Art. 6 (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in this service since it only receives credit for referral fees if these cookies are set.

To obtain more information about how Amazon uses your data, see the Amazon privacy policy at https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.