Skip to content
mapa & GPS poloha  předpověď počasí

Naše oblíbená řeka

uprostřed překrásné přírody

Labe (německy „Elbe“) je středoevropským veletokem, který pramení v Čechách a protéká Německem, a ústí do Severního moře. K nejznámějším přítokům Labe patří Vltava, Ohře, Sála, Havola a Špréva či Elde s Müritz.

Jak přišlo Labe ke svému jménu není dodnes úplně jasné. Může pocházet z latinského označení pro řeku „albia“, což znamená „světlá voda“. Toto by vysvětlovalo německý ženský rod (die Elbe), protože „albia“ je také ženského rodu.

Jedním z možných mystických vysvětlení pro název Labe jsou bílé opary pohybující se nad řekou, kterými se prý proháněli elfové (v němčině: alb).

Labe – „světlá voda“

Der Lilienstein bei Sonnenaufgang

Národní park, chráněná krajinná oblast nebo raději biosférická rezervace?

Labe je jednou z mála posledních zachovalých přirozených toků v Evropě. Labská stezka nekopíruje vždy dokonale tok řeky. Někde vede stezka místo toho sklalními útvary, přes louky a širé nivy, útočištěm vzácných živočichů a rostlin.

Věděli jste, že?

Labe patří k pomalu tekoucím řekám. Při středním průtoku vody plyne voda v Labi z česko-německé hranice až do Geesthachtu u Hamburku celých osm dnů.

Pokud to přepočítáme na rychlost, tento 586 km dlouhý úsek bez přehrad proteče voda v Labi průměrnou rychlostí 3km/hod.