Skip to content
mapa & GPS poloha předpověď počasí
<i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i><span title="Joachim Harbeck/photocompany">Joachim Harbeck/photocompany</span>

Město Hostinné otevírá další hotový úsek cyklostezky na Labské stezce

úsek: V

20.1.2021–31.5.2021

Nový úsek postupně budované cyklostezky přes celé město Hostinné, po které vede Labská stezka, navazuje na již hotové části ve městě. Jedná se o první etapu cyklistického propojení s Klášterskou Lhotou, která je prozatím ukončena na prašné cestě k jezu na Labi v obci Prosečné. Součástí stavby nové cyklostezky jsou i dvě odpočívky, jedna na křižovatce při odbočce z Hostinného na Klášterskou Lhotu a druhá na prozatímním konci na cestě k jezu.

 

Na konci stezky u odpočívky budou muset cyklisté prozatím využít stávající cestu vedoucí na silnici směrem na Klášterskou Lhotu a po této silnici pokračovat po proznačené Labské stezce dále. V budoucnu však cyklostezka bude pokračovat podél železniční trati další etapou, která zbývá projekčně upravit a majetkově vypořádat, do Klášterské Lhoty. Následně bude cyklostezka pokračovat přes Kunčice nad Labem až do Vrchlabí.