Skip to content
mapa & GPS poloha předpověď počasí
<i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i><span title=" "> </span>

Labská stezka obohacuje ekonomiku Ústeckého kraje o 59 mil. Kč za sezónu

úseky: P, R

5.12.2019–31.5.2020

Labská stezka patří k nejnavštěvovanějším dálkovým cyklotrasám v ČR i v Evropě. Nabízí na 1300 kilometrů nevšedního cykloputování podél Labe i bezpečné cyklostezky, které systematicky buduje Ústecký kraj i kraje navazující. Za jejím úspěchem stojí i společná českoněmecká propagace, na níž se podílejí kraje, města, podnikatelé a další partneři.

Měření návštěvnosti i dotazníkové šetření, které proběhlo od srpna do října na Labské stezce na území Ústeckého kraje, potvrdilo stabilní zájem pěších, rekreačních cyklistů i cykloturistů o tuto trasu. Ze získaných dat vyplynulo, že cyklisté nejčastěji využívají služeb občerstvení (80 %) s denní útratou v průměru 400 Kč na osobu a cizinci často také ubytování v průměru za 700 Kč na osobu a noc. Přepočtem na počet uživatelů stezky pak lze určit ekonomický přínos Labské stezky pro Ústecký kraj. Ten za sezonu březen – říjen roku 2019 činil 40 milionů korun, z čehož polovina připadá na zahraniční turisty a polovina na návštěvníky z ostatních krajů. Obyvatelé Ústeckého kraje na stezce utratili dalších téměř 19 milionů korun. Jednoznačně nejvíce utratí cykloturisté, kteří zde stráví více než jeden den.

Kvantitativní monitoring byl realizován díky šesti sčítacím bodům, na čtyřech z nich byly rozlišeny i průchody pěších a průjezdy cyklistů. Nejfrekventovanějším místem bylo Děčín – Křešice s více než 34 tisíci průchody a průjezdy. Průměrný podíl cyklistů ze všech průjezdů činil 77 %. Měření prokázalo, že nejvíce je stezka navštěvovaná o víkendu, resp. v neděli; nejméně průchodů bývá v pondělí. Na využití stezky mají vliv letní měsíce, kdy počet srpnových průchodů je vyšší než zářijových, přestože se vyhodnocovala jen polovina měsíce. Denní průměr všech lokalit činí 390 průchodů a průjezdů.

Monitoring návštěvnosti Labské stezky na území Ústeckého kraje provedlo v období 12. srpna – 13. října 2019 pro Ústecký kraj Partnerství, o.p.s. za spolupráce Destinační agentury České středohoří, o.p.s. (dotazníkové šetření).