Když se sebe skoro dotýkají 4 země a když je klid německého severu na dosah