úsek J

Zerbst/Anhalt – bývalé residenční sídlo a rodiště Kateřiny Veliké