Skip to content
mapa & GPS poloha předpověď počasí
<i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i><span title=" "> </span>

Odborníci na cykloturistiku z celé ČR se sešli na Labské stezce v Hradci Králové

23.9.2021–28.2.2022

V termínu 21. - 22. 9. se v Hradci Králové uskutečnilo Národní setkání aktérů cykloturistiky ČR, na které navázala mezinárodní konference Cykloturistika v ČR 2021+. Obě akce uspořádalo Partnerství, o.p.s. ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a městem Hradec Králové. Nabitého programu se účastnilo více než 70 odborníků na cestovní ruch a regionální rozvoj ze všech regionů ČR a provozovatelů služeb pro (cyklo)turisty.

Hlavním tématem dvoudenního setkání byl rozvoj infrastruktury i služeb v cestovním ruchu pro specifické cílové skupiny - rodiny s dětmi, seniory a hendikepované, stejně jako zkvalitňování služeb pro cyklisty prostřednictvím certifikace Cyklisté vítání a financování cyklistické infrastruktury z národních a evropských zdrojů. Zahraniční účastníci z Německa a Rakouska představili moderní formy marketingu cykloturistiky na příkladu Labské stezky a nového systému značení dálkových cyklotras v Rakousku a zkvalitňování služeb Bed and Bike. Obě akce zahájil radní Královéhradeckého kraje Adam Valenta.

Součástí setkání byla i komentovaná cyklojízda Hradcem Králové a následně po Labské stezce do areálu Park 360/Glamp 360 na letišti v Hradci Králové s prezentací vize fingování celého areálu pro (cyklo)turisty. Cyklodoprava i cykloturistika jsou v Česku na vzestupu, což potvrzují i údaje z cca 200 automatických sčítačů na stezkách instalovaných o.p.s. Partnerství. Také nedávná analýza Nadace Partnerství ukazuje, že se v Česku za posledních 20 let investovalo do cyklostezek na 13 miliard Kč. Kraje, města a obce ale akcelerují výstavbu cykloopatření a jsou připraveny stejnou částku proinvestovat během dalších 6 let.

Národní setkání aktérů cykloturistiky ČR bylo pořádáno v rámci projektu „Cykloturistika a Cyklisté vítáni v ČR“ – zkvalitnění služeb a marketingu v cykloturistice“ a konference Cykloturistika v ČR 2021+ byla pořádána v rámci projektu „Koordinace dálkových a páteřních cyklotras EuroVelo a Greenways v ČR 2021“, obě akce byly realizovány za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.