mapa & GPS poloha předpověď počasí
<i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i><span title="Joachim Harbeck/photocompany">Joachim Harbeck/photocompany</span>
Joachim Harbeck/photocompany

Nová lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci n. V.

úsek: S*

12.10.2020–30.4.2021

Atraktivní dominantu získala středočeská obec Lužec n. Vltavou. Tou je nová lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu na dálkové cyklotrase EuroVelo 7/Vltavské stezce CT 7 a propojce Labské stezky s Prahou. Nová lávka nahradila přívoz mezi obcemi Lužec n. V. a Bukol. Zároveň jejím zprovozněním dochází k uzavření dosud veřejně přístupné technologické lávky na parovodu Zálezlice - Zelčín, kde museli cyklisté složitě překonávat schodiště. Na novou lávku bylo převedeno cykloturistické značení CT7/EuroVelo 7.

Lávka má délku 130 metrů a je zavěšena na ocelovém nosném pylonu, který dosahuje výšky 40 m. Závěsy lávky tvoří uzamčená ocelová pozinkovaná lana. Lávka je doplněna osvětlením.

Díky nové lávce a realizované cyklostezce Lužec n. V. - Vrbno došlo k výraznému zlepšení napojení Labské stezky CT 2 na Prahu u Mělníka. Obec Lužec nad Vltavou leží nedaleko města Mělník na ostrově mezi nesplavným divokým tokem řeky Vltavy a Vraňansko-hořínským plavebním kanálem. Vltavu zde bylo možné překonat pouze přívozem, a proto se obec rozhodla přes řeku vybudovat lávku, která uspokojí potřeby pěších i cyklistů a v případě nutnosti poslouží i pro přejezd vozidel IZS. Na lávku v hodnotě cca 60 milionů Kč, přispěl SFDI, Středočeský kraj a samotná obec.

Vraňansko-hořínský plavební kanál aktuálně prochází celkovou rekonstrukci s uzavřením historického zdymadla a mostu na něm. Ta by měla být dokončena ještě před začátkem cyklistické sezóny 2021.