Skip to content
mapa & GPS poloha předpověď počasí
<i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i><span title=" "> </span>

Mezinárodní konference o rozvoji Labské stezky

22.4.2022–12.8.2022

Odborným doprovodným programem veletrhu cestovního ruchu REGIONY a TURISTPROPAG 2022 byla česko-německá konference s názvem „Po Labi o Labi v Česku a Německu na kole či lodí”. Ta se uskutečnila v areálu Výstaviště Lysá nad Labem dne 21. dubna 2022 a sešlo se na ní téměř 50 odborníků z oblasti aktivní mobility, cestovního ruchu či výstavby a financování cyklistické infrastruktury z ČR a Německa.

Mezi hlavní témata mezinárodního setkání patřilo představení CykloVize2030 a Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021–2030, prezentace možností financování cyklistické infrastruktury z IROP 2021-2027 a sítě páteřních dálkových cyklotras ČR a propagace cykloturistiky na národní úrovni.

Zástupci jednotlivých regionů podél Labe představili aktuální stav přípravy a výstavby nových úseků infrastruktury Labské stezky a koordinátoři LS z ČR i Německa nastínili strategické oblasti rozvoje Labské stezky. Přímo Labské stezce a jejímu významu pro ekonomiku regionů, horizontálnímu značení či on-line marketingu a komunikaci byla věnovaná druhá část konference s prezentacemi především německých kolegů. Finále akce pak bylo věnováno tématu rozvoje vodní turistiky a rekreační plavby na Labi a ukázkám doprovodných služeb a infrastruktury na Labské stezce - představeny byly nabíjecí stanice pro elektokola, servisní stojany pro cyklisty, parkovací dům BikeTower či automatické sčítání cyklistů (nejen) na Labské stezce.

Akci uspořádál Pruh Polabí, s.r.o. ve spolupráci s IHK Magdeburg a koordinátorem Labské stezky v ČR -  Partnerstvím, o.p.s. pod záštitou Středočeského kraje a města Lysá n. L. Konferenci zahájila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.