Skip to content
mapa & GPS poloha předpověď počasí
<i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i><span title=" "> </span>

Konference „Cykloturistika a Labská stezka 2023“

29.9.2023–29.2.2024

Sdílení zkušeností s výstavbou, údržbou, propagací, ale i organizací a řízením dálkových cyklotras a cyklostezek bylo tématem letošní cyklokonference s názvem „Cykloturistika a Labská stezka 2023“, která se uskutečnila ve dnech 26. a 27. 9. v Litoměřicích. Sešlo se na ní více než 80 odborníků na cestovní ruch z řad krajských a městských úřadů, zástupců destinačních organizací, podnikatelů a zástupců neziskových organizací z Česka a Německa. Konferenci uspořádalo Partnerství, o.p.s. za podpory Ústeckého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a spolku Partnerství pro městskou mobilitu.

První den akce nabídl zážitkovou prezentaci vzorového turistického produktu - Labské stezky. Hosté konference se zúčastnili plavby po Labi hotelovou lodí Florentina jednou z nejatraktivnějších partií Labské stezky – Bránou do Čech - z Litoměřic do Ústí n. L. Následovala cesta zpět do Litoměřic formou komentované cykloexkurze s ukázkou realizovaných úseků Labské stezky v Ústeckém kraji.

Druhý konferenční den plný zajímavých přednášek zahájil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák společně se zástupkyní Průmyslové a obchodní komory IHK Magdeburk Juliane Wolf a starosta Litoměřic Radek Löwy. V následujícím bloku přednášek nastínil ředitel agentury CzechTourism Jan Herget hlavní parametry kampaně na podporu Aktivní turistiky ČR pro roky 2024-25, jejíž součástí bude i cykloturistika. Nový, přeshraniční  cykloturistický produkt se Saskem představila zástupkyně Ústeckého kraje Marta Šašková. Další prezentace Daniela Mourka z Partnerství, o.p.s. připomněla nutnost zahájení Marketingová kampaně zaměřené na zkvalitnění služeb na Labské stezce. Za německé partnery Labské stezky, Koordinační místo-střed promluvila o inovacích v marketingu Anna Orling. Další blok přednášek se věnoval doplňkovým službám s příklady monitoringu pohybu na stezkách či servisních a dobíjecích stanic. Odpolední blok byl věnován cyklistické infrastruktuře včetně představení aktuálního stavu projektu Cyklovize 2030.

Labská stezka (včetně úseku Mělník - Praha - Čelákovice) patří k nejoblíbenějším říčním stezkám v Evropě. Vedle zlepšující se infrastruktury a vybavení stezky, silného a jednotného marketingu, do kterého jsou zapojeni všichni důležití partneři (4 kraje, statutární a další města, podnikatelé na české i německé straně), mají na jejím úspěchu podíl i kvalitní služby pro cykloturisty s certifikátem Cyklisté vítáni.