Skip to content
mapa & GPS poloha předpověď počasí
<i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i><span title="Joachim Harbeck/photocompany">Joachim Harbeck/photocompany</span>

Dokončení výstavby Labské stezky v Ústeckém kraji

úseky: News – Detailseite, R

1.2.2021–30.6.2021

Dostavbou dvou nových úseků Labské stezky prozatím dokončil Ústecký kraj výstavbu Labské stezky na území kraje. Do provozu byly na podzim 2020 předány hotové úseky cyklostezky mezi obcemi Račice - Hněvice a Třeboutice - Nučnice.

Nová trasa u Štětí prochází od Račic malebným prostorem ohraničeným řekou a stromy do vesničky Hněvice, která je zároveň poslední obcí v Ústeckém kraji. Dále stezka pokračuje středočeskou částí, podél silnice k čerpací stanici pro lodě, kde se spojí s již hotovým úsekem směrem na Mělník. U Hněvic je stezka doplněna i novým odpočinkovým místem s lavičkami a krytým turistickým přístřeškem.

Za posledních cca 10 let investoval Ústecký kraj do výstavby Labské stezky více než 400 milionů korun. Zmíněné nové úseky v délce přes 7 km navazují na již hotové části a dohromady stály více než 73 mil. Kč. Stavbu jednotlivých úseků nefinancoval Ústecký kraj jen ze své pokladny, ale využil možností čerpání dotací z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad, Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Ekonomický přínos Labské stezky pro ústecký region byl na základě provedeného dlouhodobého sčítání uživatelů v kombinaci s dotazníkovým šetřením v roce 2019 spočítán na zhruba 60 milionů korun za sezonu. Investice do budování infrastruktury mezinárodní dálkové cyklotrasy Labská stezka tak rozhodně dává smysl a je ekonomicky ospravedlnitelná s bonusovým dopadem na zdraví uživatelů stezky.