jízdní řády

Pondìlí–Pátek5.30 Uhr–17.25 Uhr
Pondìlí–Pátek5.35 Uhr–17.30 Uhr