Značení Labské stezky/cyklotrasy č.2 začíná/končí ve Vrchlabí u nádraží. Poté je nutné použít frekventovanou silnici č. 295 do Špindlerova Mlýna.
Lze rovněž použít Krkonošské cyklobusy zelenou linku z Vrchlabí do Špindlerova Mýna.

Jízda na kole přímo k prameni Labe (1.386 m n. m.) není možná, ale pro přepravu kola na horský hřeben Labské louky lze využít sedačkovou lanovku (přeprava kol) ze Špindlerova Mlýna na Medvědín (1.235 m n. m., přeprava kol) a dále pokračovat po horské Masarykově silnici a cestě přes Vrbatovu boudu k Labské boudě.

Tam je možné kolo uschovat a zbylých cca 500 m k prameni Labe dojít po značené cestě pěšky.

Zpět do Vrchlabí můžete sjet přes Horní Mísečky a Benecko po Krkonošské cyklotrase K10.