mapa & GPS poloha předpověď počasí
<i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i><span title="Joachim Harbeck/photocompany">Joachim Harbeck/photocompany</span>
Joachim Harbeck/photocompany

V Ústeckém kraji pokračuje výstavba chybějících úseků Labské stezky.

úseky: P, R

10.1.2019–30.11.2019

Do konce října roku 2020 by dle plánu výstavby měly být dobudovány poslední chybějící úseky Labské stezky v Ústeckém kraji. Ústecký kraj, jakožto hlavní investor výstavby stezky, získal ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Integrovaného regionálního operačního programu finanční zdroje na vybudování následujících úseků 3. etapy výstavby: Račice – Hněvice, Dobříň – Račice, Třeboutice – Nučnice. Realizací uvedených úseků dojde k dokončení výstavby Labské stezky na území Ústeckého kraje, který tak cyklistům a cykloturistům nabídne upravené souvislé vedení Labské stezky z Dolního Žlebu přes Děčín, Ústí n. L., Litoměřice a Roudnici až ke hranici se Středočeským krajem v celkové délce 96 km.

Všechny uvedené úseky budou po dokončení fungovat v režimu cyklostezky - komfortní bezbariérové a bezpečné samostatná komunikace pro cyklisty a další uživatele stezky. Dobudování posledních chybějících úseků v kraji stezky přispěje k dalšímu zatraktivnění Labské stezky nejen pro cyklisty, cykloturisty a návštěvníky, ale také zvýší a zkvalitní dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání pro místní obyvatele. Ti pak vedle stávajících forem dopravy budou moci k pravidelnému dojíždění využít i jízdní kolo v bezpečném koridoru stezky.

Labská stezka je v úseku Ústeckého kraje opravdu velmi hojně využívána. Provoz na ní je ve spolupráci s krajem sledován prostřednictvím automatických sčítačů. Na základě dat, získaných z uvedeného monitoringu provozu, Labskou stezku např. v lokalitě Děčín - Křešice využilo v loňském roce více než 150 tisíc návštěvníků. Bližší informace o provozu nejen na Labské stezce naleznete na webu www.mereninavstevnosti.cz.