mapa & GPS poloha předpověď počasí
<i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i><span title="Joachim Harbeck/photocompany">Joachim Harbeck/photocompany</span>
Joachim Harbeck/photocompany

Národní hřebčín Kladruby nad Labem zapsán na seznam UNESCO

úsek: U

11.7.2019–29.9.2019

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je první hřebčín na světě zapsaný na seznam UNESCO. Úspěšný rok kladrubského hřebčína pokračuje! Poté, co hřebčín na počátku letošní turistické sezóny oslavil 440 let od povýšení na císařský dvorní hřebčín, přichází z Kladrub další úžasná zpráva. Dne 6. 7. byla krajina hřebčína zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO. Rozhodl o tom výbor pro světové dědictví UNESCO na svém zasedání v Baku v Ázerbájdžánu. Unikátní krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem se tak stává 14 památkou České republiky na tomto prestižním seznamu. Zároveň jde o první památku ČR, která spadá přímo pod resort zemědělství, a byla zapsána na seznam UNESCO.

Pokud jde o aktuální investice v kladrubském hřebčíně, v loňském roce skončila první etapa obnovy zámecké zahrady, a to demolicí nepůvodních objektů narušujících historickou architekturu hřebčína. Byla také dokončena obnova historické stodoly na dvoře Františkov. Do 30. července má skončit oprava bývalé školy a části fary za 25 milionů korun. Tím bude završena obnova všech objektů v majetku hřebčína na návsi v Kladrubech nad Labem.

Do konce dubna 2020 je plánovaná obnova stáje Paddock ve výši 12 milionů korun, která je poslední neopravenou stájí v Kladrubech nad Labem. V plánu je mj. rekonstrukce historických bytových domů, tzv. strážního Řečanského domku a obnova historických stodol.

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem byla zapsána na Seznam památek světového dědictví UNESCO 6. července 2019. Je tak 14 památkou ČR na tomto prestižním seznamu. Ve světě má krajina kladrubského hřebčína svou neoddiskutovatelnou výjimečnost. O zápis Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem na seznam UNESCO usilovala ČR více než deset let. Na indikativní seznam kandidátů na zápis byla krajina zařazena v roce 2007. Oficiální nominační dokumentaci předložila ČR Centru světového dědictví UNESCO v lednu 2018.