mapa & GPS poloha předpověď počasí
<i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i><span title="Joachim Harbeck/photocompany">Joachim Harbeck/photocompany</span>
Joachim Harbeck/photocompany

Labská stezka vstupuje do roku 2020 s novým logem

13.1.2020–22.5.2020

Ve spolupráci všech 4 koordinačních center Labské stezky bylo v závěru loňského roku vytvořeno nové, modernizované logo produktu Labská stezka. Při změně loga, které je hlavním prvkem grafické identity produktu, byl kladen důraz především na zachování kontinuity zavedené a úspěšné značky. Zároveň nové logo reflektuje skutečnost, že Labská stezka je mezinárodní dálkovou cyklotrasou, která propojuje Česko a Německo.

Základem nového loga stezky je v návaznosti na předchozí verze malé písmeno „e“ jakožto centrální prvek, doplněné o jméno řeky v češtině - LABE - i v němčině - ELBE. Pořadí při čtení obou názvů v logu vychází z geografické skutečnosti, kdy řeka Labe pramení v Krkonoších a protéká Českou republice a následně pokračuje jako Elbe v Německu. V základní variantě je logo doplněno o název produktu Labská stezka v české či německé jazykové mutaci dle regionu využití loga.

Nové logo bude využíváno ve všech propagačních materiálech produktu a postupně aplikováno i při značení Labské stezky v terénu.