Aktuality

Výsledky z dotazníkového šetření cykloturistů v Sasku-Anhaltsku

Na základě dotázaných více než 3.000 cykloturistů prezentovalo koordinační místo Labské stezky – střed, zastoupené Magdeburským turistickým spolkem Elbe-Börde-Heide e. V. výsledky dotazníkového šetření provedeného ve spolupráci s partnery na Labské stezce v Sasku-Anhaltsku.

Průměrná délka dovolené na Labské stezce je 8 dnů, během nichž cykloturisté utratí průměrně necelých 600 EUR na osobu. To při naměřeném počtu 155.000 cykloturistů za rok dává roční ekonomický přínos Labské stezky ve výši téměř 93 milionů €, přičemž toto číslo nezahrnuje výdaje jednodenních výletníků a výdaje za oblečení a vybavení na kolo.

Průměrná délka pobytu je 8 dnů, na 95% cykloturistů absolvuje dovolenou na Labské stezce mezi květnem a zářím. Dvě třetiny cykloturistů jsou ve věku mezi 50-69 lety, 11,5% respondentů dokonce starších 69 let. Nejčastěji jsou cykloturisté na Labské stezce ubytováni v pensionech (42,5%) a v hotelech (26,1%). 59,2% cykloturistů si rezervuje své ubytování spontánně během své cesty, dopředu si rezervuje ubytování jen necelých 15%.

Průměrný výdaj na osobu a den u cykloturistů činí bez 1 centu 75 EUR, z čehož na ubytování připadá v průměru 39,78 €. K největším zdrojovým regionům pro Labskou stezku, na něž připadá téměř polovina návštěvníků lze počítat Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko a Sasko, podíl zahraničních návštěvníků mírně přesahuje 7% (nejčastěji navštěvují Labskou stezku v Německu především Švýcaři, Rakušané a Holanďané).

Nejčastěji chválí cykloturisté krajinu, řeku a přírodu, stejně jako pohostinnost, kvalitu vybudované infrastruktury a kulturní nabídku, naopak nejvíce nespokojenosti vyjadřují s faktem, že stezka ne vždy kopíruje řeku a se značením. Plných 82% respondentů se vyjádřilo, že si chtějí dovolenou na Labské stezce zopakovat a celých 93% by tuto dovolenou doporučilo ostatním.

Fotogalerie