Aktuality

Ústecký kraj získal 278 miliónů Kč na Labskou stezku a Cyklostezku Ploučnice

Smlouvy o poskytnutí dotací na cyklostezky Labská stezka a Ploučnice podepsal hejtman Oldřich Bubeníček a předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petr Navrátil. Cyklostezky kraj financoval ze svých zdrojů, jelikož smlouva nebyla podepsána před přerušením činnosti ROP SZ. Nyní tedy dochází k naplnění předchozích dohod a Ústecký kraj získá dotace ve výši 278,141 milionu korun.

Obě cyklostezky patří mezi páteřní trasy Ústeckého kraje s nadregionálním významem. V případě cyklostezky Ploučnice se jednalo o novou výstavbu v délce 10,75 km. Labská stezka je realizována v etapách, tato druhá zahrnuje úseky v celkové délce 16,5 km v okresech Děčín a Litoměřice.

Celkové rozpočtové výdaje těchto dvou projektů činily 361 246 360,97 Kč, spolufinancování Ústeckého kraje je ve výši 49 083 872 Kč a bylo již hrazeno v průběhu realizace projektů v letech 2012 až 2014 z Fondu rozvoje ÚK.

Celá tisková zpráva Ústeckého kraje.