Aktuality

Mezinárodní setkání k dálkovým cyklotrasám v Rakousku a střední Evropě proběhlo ve Vídni

Na 50 odborníků z řad manažerů cyklostezek, destinačních organizací, ministerstev a zástupců touroperátorů a nakladatelství specializujících se na cykloturistiku se sešlo poslední listopadový den ve Vídni na konferenci o dálkové cykloturistice, pořádané dolnorakouskou agenturou na podporu hospodářství Ecoplus.

Hlavní příspěvky byly věnované příkladům dobré praxe a výměně informací o nejnovějších trendech v cykloturistice z našeho regionu, ale třeba i o technologiích pro navigaci cykloturistů z Rakouska a sousedních zemí. Manažerka Drávské stezky www.drauradweg.com představila mimo jiné novou certifikaci zařízení pro cykloturisty se zaměřením na gastronomii www.drauradwegwirte.at. Zástupce z Jižního Tyrolska představil sjednocený systém půjčoven a přepravy kol s jednotným cenovým tarifem Bike Mobil Card www.suedtirol-rad.com. Švýcarský zástupce systému dálkových cyklo-, pěších-, inline, MTB- a vodáckých tras SchweizMobil představil nový celošvýcarský průzkum realizovaný na celé síti švýcarských tras a marketingový plán optimalizace této sítě do 2030 www.schweizmobil.ch. Jen za loňský rok měla tato webová stránka návštěvnost 8 milionů návštěvníků, mobilní aplikaci si stáhlo na 400.000 uživatelů. K důležitým trendům v cykloturistice, které odráží měnící se životní styl především městské populace, patří i využívání elektrokol především v horských regionech, důraz kvalitu cykloturistických produktů a poskytovaných dat a jejich sdílení na různých mediích.

Rakouští kolegové představili kromě jiného i nový systém optimalizace dálkových cyklotras a jejich certifikace od značení, po kvalitu povrchů, která je založena na certifikaci německé ADFC. Dále prezentovali i 1. celorakouskou Analýzu cykloturistiky, která kombinovala dotazníkové šetření online s dotazování cykloturistů na konkrétních na stezkách a její podrobnější variantu v sousedním Dolním Rakousku. Šetření v Dolním Rakousku ukázalo podobné výsledky srovnatelné s Labskou stezkou v německé části, tj. průměrná délka pobytu 6,5 noci, výdaje na osobu a den 68,3 EUR, 80% podíl dálkových cykloturistů a 13% organizovaných turistů. Podle očekávání je nejoblíbenější dálkovou cyklostezkou v Rakousku Dunajská stezka, následovaná cyklostezkou kolem Neziderského jezera a evropskou cyklotrasou EuroVelo 9. Česko na tomto fóru reprezentoval koordinátor Labské stezky a sítě evropských cyklotras EuroVelo v ČR, Daniel Mourek.

Po konferenci následovalo vyhlášení cen pro nejlepší projekty v cykloturistice v Dolním Rakousku 2015, k oceněným v oblasti on-line médií patřila cyklostezka podél kanálu Moravským polem, v kategorii tištěných médií zvítězila říční stezka Traisentalradweg a cenu poroty získala brožura „Cyklistika pro děti“ Dolnorakouské centrály cestovního ruchu.

Více na http://www.ecoplus.at/de/fachtagung-radfahren-2015

Fotogalerie