Aktuality

Kvalita turistických služeb je v Královéhradeckém kraji na prvním místě

Hospodářská komora Královéhradeckého kraje zorganizovala 2. prosincový den v budově Královéhradeckého kraje seminář pro 50 odborníků z cestovního ruchu se zaměřením na kvalitu služeb v cestovním ruchu. Prezentovány byly různé příklady certifikací od ubytovacích služeb ze strany Asociace hotelů a restaurací ČR po systém regionálních značek, karta hosta v krkonošské Peci pod Sněžkou, certifikace ekologických vzdělávacích center z Horního Maršova a Národní program podpory cestovního ruchu vyhlášený MMR.

Labská stezka a certifikace služeb pro cyklisty byla samostatnou prezentací a příkladem dobré spolupráce mezi podnikatelskou a veřejnou sférou. Podél Labské stezky v ČR je již certifikováno standardem Cyklisté vítání na 160 ubytovacích a stravovacích zařízení. To je však stále méně než na srovnatelně dlouhých úsecích Labské stezky v Německu. Právě akvizice nových zařízení do certifikace Cyklisté vítáni je součástí spolupráce s turistickými organizacemi podél Labe. Spolupráce s hospodářskými komorami se nabízí v oblasti ekonomického přínosu cykloturistiky pro daný region. V příští cykloturistické sezóně proběhne online průzkum na česko-německém webu www.labska-stezka.cz a ve spolupráci s partnery, jehož výsledky spolu s daty z automatických sčítačů podél Labské stezky poslouží jako základ studie ekonomických přínosů Labské stezky v konkrétních úsecích Labské stezky.